BI BYE BONUS – Over het grote Bi+ Onderzoek

*Intro muziek*
Welkom welkom bij een bonusaflevering van BI BYE, de podcast over bi+ zijn in Nederland.
*Intro muziek vervaagd op de achtergrond*

Dat is weer een tijdje geleden, maar hier ben ik weer! Ben achter de schermen aan het werk aan nieuwe thema-afleveringen, onder welke de beloofde aflvering over bi+ mannen. Maar nu even een korte aflevering om jullie zoet te houden.

Afgelopen maand kwam er namelijk bericht over het grote bi+ onderzoek! In opdracht van Bi+ Nederland hebben onderzoekers een survey afgenomen onder 3000 mensen van 16 tot 55 jaar afgenomen. De resultaten van dit kwantitatieve onderzoek zijn nu bekendgemaakt, resultaten van diepte-interviews en het kwalitatiteve onderzoek verschijnen later dit jaar. In deze mini episode vat ik opvallende uitkomsten uit het onderzoek samen. Als je het onderzoek wilt nalezen, kan dat, ik zet de link naar het onderzoek in de shownotes, uiteraard met de namen van alle onderzoekers!

Het is heel belangrijk om dit soort onderzoek te doen en de bi+ gemeenschap zo verder in kaart te brengen. In veel onderzoeken naar seksuele oriëntatie wordt bi+ genoemd als biseksueel en gegroepeerd samen met homoseksuele en lesbische personen. Dit terwijl er duidelijk kwesties zijn uit eerder onderzoek die bi+ personen aangaan, vooral in de categorie van mindere mentale gezondheid t.o.v. de rest van de regenbooggemeenschap, die waarschijnlijk wordt gedreven door het ervaren van discriminatie en geweld. Natuurlijk betekent dat niet dat elke bi+ persoon dit ervaart, en onderzoekers nu zijn vooral geïnteresseerd in hoe de monoseksuele norm de bi+ gemeenschap beïnvloedt, en of dit een verklaring kan zijn voor bijvoorbeeld de mindere mentale gezondheid van bi+ mensen. De monoseksuele norm is de norm dat je op één gender moet vallen, en dat aantrekking tot meerdere genders niet serieus genomen kan worden. Ik licht in deze bonusaflevering kort toe wat mij opviel aan de resultaten van het onderzoek.

*vrolijk piano tussenstukje*

Leuk is dat mensen de mogelijkheid kregen om meerdere labels te kiezen voor hun seksualiteit. Daarbij was het label van biseksueel nog het populairst, gevolgd door pan en queer, en uiteraard kon iemand dus ook deze drie labels tegelijkertijd gebruiken! Doe ik ook! Daarbij was er een erg grote groep die seksuele aantrekkingskracht ervaarde ongeacht gender. Toch zijn er veel verschillen te verkennen in seksuele/romantische aantrekkingskracht. Het onderzoekt noemt bijvoorbeeld dan 1 op de 5 bi+ mannen zich uitsluitend romantisch aangetrokken voelt tot vrouwen. Dit bevestigt iets wat wij bi-plussers al weten, namelijk dat je variatie in je aantrekkingskracht kan voelen tot verschillende genders, of deze totaal achterwege kan laten. Het laat ook zien dat de ervaring van bi+ personen niet in een hokje is te vangen, en ik snap dat daarom veel bi+ mensen het label of hokje graag achterwege laten.
In ervaring met de monoseksuele norm, die gemeten werd op de schalen geïnternaliseerd stigma, binegativiteit (de stereotypen en vooroordelen over bi+ mensen), onzichtbaarheid, en extern stigma, waren er verschillen tussen de drie meetgroepen. Bij bi+mannen was er sprake van meer geïnternaliseerd stigma, maar minder binegativiteit. Misschien komt dat ook omdat bi+ mannen minder uitgesproken zijn over hun oriëntatie. Bij vrouwen en non-binaire/gender-fluïde mensen kwam juist binegativiteit meer voor. Dit gaat dus om vooroordelen zoals ‘het is maar een fase’, tot extern stigma zoals het vragen van ongepaste zaken met betrekking tot seksuele oriëntatie. Er is dus werk aan de winkel, en er is vanuit alle groepen vraag naar meer zichtbaarheid, en het serieus nemen van bi+ oriëntatie.
In conclusie van het onderzoek wordt gesteld dat er een link is tussen de onzichtbaarheid en de stigma’s die bi+ personen ervaren en hun welzijn, waardoor het extra aandacht verdient.

*vrolijk piano tussenstukje*

Dus. Het is duidelijk dat bi+ mensen een diverse groep is met heel veel verschillende ervaringen, relatiestructuren, en voorkeuren die niet in een hokje te vangen zijn. Een maatschappij waarin dat wel wordt ge-eist is dus niet voordelig voor ons welzijn. Daarnaast creeërt dit onzichtbaarheid voor bi+ personen, wat niemand wat goeds doet.
82,9% van bi+ personen wilt dat hun seksuele oriëntatie serieuzer wordt genomen. Tijd om daar iets aan te doen, met meer bi+ rolmodellen, meer zichtbaarheid en een bi+ inclusieve samenleving zonder de monoseksuele norm. Ik draag graag mijn steentje bij met deze podcast, maar als je zelf ideeën of initiatieven hebt, laat me dit weten! Stuur mij een berichtje op de instagram @bibyepodcast of een mailtje naar bibyepodcast@gmail.com. En zoals altijd, dank aan Bi Plus Nederland voor het uitbesteden van het onderzoek, ga vooral zelf even naar biplus.nl om leuke en informatieve blogposts over bi+ zijn in Nederland te lezen.

*De outro begint zacht te spelen op de achtergrond*

Dat was ‘m weer, de bonusaflevering! Laat me weten wat je vindt van het onderzoek, vielen er dingen op? En wil je nog meer van dit soort informatieve afleveringen? Je weet me te vinden! Tot de volgende aflevering, BI BYE!

*outro zwelt aan en speelt af*

%d bloggers liken dit: